Co je to zvuk?

  • Co je to zvuk a kde se s ním můžeme setkat?
  • Jak a podle čeho dělíme zvuky?
  • Jaké vlastnosti mají zvuky?
  • Vyzkoušej si, jestli tomu rozumíš.
  • Pro všechny, kteří to chtějí chápat do hloubky.

Co je to zvuk a kde se s ním můžeme setkat?

Ucho – díky němu vnímáme zvuky kolem nás.

Kladívko udeří do struny v klavíru. Struna se začne chvět. Rozechvěje vzduch kolem sebe. Vzduch nám narazí do ucha. Mozek, jako výkonný počítač přečte, jak vzduch narazil do našeho ucha. My slyšíme krásný zvuk klavíru.

Takto nějak vznikají zvuky kolem nás. Takto nějak je my, lidé vnímáme. Setkáváme se s nimi pořád, jsou všude kolem nás. Podle toho, jak nám znějí je můžeme dělit do několika skupin. Podívejme se na ty základní.

Jak a podle čeho dělíme zvuky?

Do jednoho ucha myšky se linou tóny, do druhého hluky.

U každého zvuku můžeme určit některé jeho vlastnosti. Protože nás zajímá hudební nauka, najdeme jednoduché hudebnické dělení zvuků. Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin. Na zvuky hudební a nehudební. Hudebním zvukům říkáme tóny, nehudebním říkáme hluky.

Jak můžeme poznat rozdíl mezi hlukem a tónem? U tónu můžeme určit jednu vlastnost, kterou hluky nemají.

Krásný tón klavíru se line sálem. Všichni posluchači jsou nadšení tím, jak krásně zní, jakou má barvu, jak je hlasitý, jak je vysoký. Do toho se z ničeho nic ozve rána. Hluk prudce zabouchávaných dveří zkazil zážitek všem v publiku.

Jak je zřejmé, u tónu klavíru můžeme určit mnohem více vlastností, než u hluku dveří. Tou hlavní je ale výška tónu. Pokud dovedeme říct, jestli je nějaký zvuk vysoký, nebo nízký a dovedeme to zapsat do not, je to tón. Pokud to říci neumíme, je to hluk.

Jaké vlastnosti mají zvuky?

Co všechno můžeme říct o zvucích?

Jáká je výška zvuku?„Tón je vysoký.“ „Je to tón c1.“ „Je to hluk, neznáme jeho výšku.“
Jaká je délka zvuku?„Byl to krátký tón, asi staccato.“ „Byl to dlouhý zvuk.“ „Ten tón trval přesně 4 doby.“
Jaká je hlasitost zvuku?„Bylo to hodně nahlas, pianista hrál ve forte“ „Byla to rána jak z děla.“ „Skoro nic jsem neslyšel, asi to bylo v pianissimu.“
Jaká je barva zvuku?„Podle barvy bylo poznat, že hrají housle, i když jsme je neviděli.“ „Bylo to třísknutí, ale nepoznal jsem, co ho vydalo.“

Vyzkoušej si, jestli tomu rozumíš!
KVÍZ!

Pro všechny, kteří to chtějí chápat do hloubky.

Pro naši práci v hudební nauce na SZUŠ Natanael nám bude stačit jen chápat rozdíl mezi tónem a hlukem. Pokud tomu chceš ale porozumět více, doporučuji tyto odkazy:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *